WBE Winterswijk e.o.

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

logo WBE


foto: Herman Vreeman

Wildbeheereenheid Winterswijk en Omstreken is opgericht in 1991 en is een vervolg van de Vereniging Jacht en Bos opgericht in 1931 en telt momenteel 170 leden.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.