Lidmaatschap Winterswijk en omstreken

Lid worden:
Wilt u lid worden van WBE Winterswijk en omstreken? Vul dan het onderstaande formulier in. Geef tevens uw IBAN Nummer door aan de secretaris, voor het automatisch afboeken van de contributie.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-winterswijk.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoon: *
Mobiel:
E-mail: *
Geboortedatum: *
IBAN:
Akkoord met automatische incasso: Ja Nee
Jachtaktehouder: Ja Nee
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Gekwalificeerd persoon: Ja Nee
Gekwalificeerd persoon nummer:
Lid NOJG: Ja Nee
Opmerkingen:

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.

Met uw aanmelding als lid gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens door de WBE in het kader van uw lidmaatschap en conform de doelstellingen in de statuten.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.